Varukorgen uppdaterad

Bastuaggregat el

Fördelar med bastuaggregat el

Om man bor i en villa är det nästan alltid valet faller på ett elektriskt bastuaggregat då man inte behöver någon skorsten. Om man planerar att basta ofta så är ett bastuaggregat på el väldigt bra alternativ. Genom tidur eller app/timer kan man styra bastuaggregatet så att det bara är att kliva in i bastun utan några förberedelser. Tycker man om mycket ånga kan ett elektriskt pelaraggregat vara ett bra alternativ. Det aggregatet rymmer en större mängd sten vilket ger en mjuk ånga. Vill man istället ha en torr och het ånga så använder man mindre bastusten i exempelvis ett vägghängt bastuaggregat.

Stort utbud av Harvia bastuaggregat

Vi är en Harvia återförsäljare och kan erbjuda dig många olika bastuaggregat för både små och stora bastu. Effekten på elektriska bastuaggregat anges i kW och som en grundregel kan man räkna med att man behöver 1 kW per kubikmeter bastuvolym. Behovet av effekt ökar sedan om det finns stora fönsterpartier eller ytor som tegel, kakel eller betong.

Vanliga frågor och svar om elektriska bastuaggregat

Har du ett elaggregat så placerar du tilluftsventilen nära aggregatet och en frånluftventilen så långt borta som möjligt, ca 500-600mm från golvet, gärna under bastulaven.

Ett elektriskt bastuaggregat har en värmeenhet, vanligtvis ett värmeelement som värms upp när ström tillförs. Värmeenheten avger sedan värme till bastun, vilket höjer temperaturen. Värmeelementet och dess effekt styrs vanligtvis genom reglage vid bastun eller genom timer eller app. 

Valet av storlek och effekt på bastuaggregatet beror främst på bastuns storlek. En allmän riktlinje är att använda cirka 1 kW effekt per kubikmeter bastu. Så om din bastu är 6 kubikmeter, skulle det minst behöva ett bastuaggregat på 6 kW. Har du funderingar gällande val av elektriskt bastuaggregat får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig.

Det är viktigt att säkerställa att inga brandfarliga material finns i närheten av bastuaggregatet. Kontrollera gärna bastun innan du startar den så att det inte placerats saker nära aggregatet. Startar du aggregatet via app eller timer är det viktigt att du säkerställer detta innan aggregatet startas. Se också till att aggregatet är korrekt installerat enligt tillverkarens anvisningar och att du följer alla rekommendationer för användning och underhåll.